Resultaten voor via neo

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

     via neo
 
Opnieuw dure consultants in Brussel: contracten bij NEO lijken onwettig Binnenland Nieuws HLN.
Volgens de krant werkt NEO vandaag nog met vijf consultancy-overeenkomsten, en dat al gedurende 5 jaar, dus reeds onder de voorganger van NEO, EXCS. De Morgen kreeg een factuur in handen van een ingenieur die in november 2016 via zijn bvba 27.225 euro factureerde.
Welkom bij ViaNeo ViaNeo Zorgorganisatie Flexibele kind en jeugdhulp.
We ondersteunen kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 23 jaar met ontwikkelings, gedrags en gezinsproblemen. We bieden preventieve, laagdrempelige, ambulante begeleiding binnen het gezin. Jeugd en jongeren kunnen bij ons terecht voor naschoolse opvang en dagopvang en voor logeeropvang.
Eurostadion en NEO vechten om afrit BRUZZ.
Wie in de toekomst van op de Ring het shoppingcentrum NEO wil bereiken, zal dat via parking C en een nog aan te leggen weg kunnen doen. Dat is althans het plan van de Stad Brussel, die achter het shoppingcentrum zit.
Opnieuw dure consultants in Brussel: contracten bij NEO lijken onwettig binnenland De Morgen. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus
De Morgen kreeg een factuur in handen van een ingenieur die voor zijn prestaties in november 2016 via zijn bvba 27.225 euro aan NEO heeft gefactureerd. De factuur verwijst expliciet naar een prestatieovereenkomst die bestaat sinds augustus 2012, toen met EXCS, de voorloper van NEO.
Ook Neo werkt met dure consultants BRUZZ.
De langdurige consultancycontracten bij Neo lijken bovendien onwettig. Volgens de ordonnantie die Neo mogelijk maakte moet" er aan de personeelsbehoeften van Neo worden voldaan door personeel aan te werven via arbeidsovereenkomsten." In de raad van bestuur van Neo zetelen de meerderheidspartijen van het gewest en de stad.

Contacteer ons